LXIII Otwarte Seminarium z Akustyki

 

Białowieża

13 - 16 września 2016 r.

 

 

ORGANIZATORZY

POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE
ODDZIAŁ  WARSZAWSKI

INSTYTUT PODSTAWOWYCH
PROBLEMÓW TECHNIKI PAN

KOMITET AKUSTYKI
POLSKA AKADEMIA NAUK

 

Uwaga : Termin rejestracji został przedłużony do 30.06.2016 r.

Uwaga: W dniu 16.08.2016 r. organizatorzy zakończyli przyjmowanie tekstów artykułów do monografii !

Komunikat-1.pdf